ถอดเทปการเสวนาเรื่อง “เหลียวหลังแลหน้า สองทศวรรษมหาวิทยาลัยรังสิต” งานสัปดาห์ห้องสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552 ณ ห้องประชุม 7-100 อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต

บทคัดย่อ

Abstract

ดาวน์โหลด Full Paper